05.

Udbudsstrategi & kontrahering

Ethvert projekt kræver overvejelser om udbudsform, for at sikre tilstrækkelig konkurrence og dermed sikre at økonomi og kvalitet sikres bedst muligt for dig som bygherre.

Heri ligger også overvejelser om risikodeling, projekt organisering og tilsikring af bygherrens ønske om deltagelse i udførelsesfase.

Som bygherrerådgivere kan vi hjælpe bygherren med valg af udbuds-strategi og er godt inde i såvel AB92 / ABT92 som AB18/ ABT 18 paradigmet der nyligt er trådt i kraft. Der kan være store besparelser at hente i hensigtsmæssig tilrettelægning af udbudsstrategi. Udbud med forhandling er blevet det mest udbredte EU udbud og giver fordele og afklaring af projekt undervejs i processen – blot skal man være opmærksom på at alle tilbudsgivere skal ligestilles. Det gælder også hvis en tilbudsgiver finder en genial løsning til fremme af projektet – det ”fundne” skal så deles med de øvrige bydende aht ens bud vilkår.

Der stilles i det nye AB18 paradigme krav til bygherren om at reagere prompte ved tvister & afklaring af disse – det er jo godt og skal mindske forsinkelser – men det kræver at man har den fornødne viden og evne til at overskue konsekvenserne i den videre proces. Det hjælper vi bygherren med.
Det er derfor vigtigt, at du som bygherre har en rådgiver, der kender reglerne, og som sikrer, at den valgte udbudsform svarer til de forventninger og visioner, du har til projektet.
Det er væsentligt at du som bygherre kender muligheder og risici i forhold til de forskellige udbuds- og entrepriseformer, og at du er bekendt med, hvilke krav til din egen organisation de forskellige udbudsformer stiller. På et oplyst grundlag vil du vide hvilke muligheder og risici du kigger ind i.
Vores fokus er dine værdier

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27