Om
Bygherrerådgiveren

En professionel samarbejdspartner

Bygherreraadgiveren er en vidensbaseret rådgivervirksomhed forankret i byggeri i Danmark og i udlandet – med specialydelser indenfor arkitektur og byggeprocesser samt standarder for arkitektur templates.

Bygherrerådgiveren Billede-20

Vi går dedikeret ind i et projekt – uanset type og størrelse – og målet er fra første ide projekt til afslutning af byggeri og ibrugtagning, at skabe værdi – i form af kloge m2, byggeri der kan holde over tid , optimering af processen, risikovurdering af hensyn til tidsplanens robusthed, controlling af businesscase, brugerværdi med sigte på flere parametre, samt funktionalitet og flow.

Derudover har vi baseret vores faglige fokus på arkitektonisk værdi dvs samspil mellem bygning og omgivelser, det rette kvalitets- og materialevalg, indre flow i bygning og formgivning samt sikring af bygning såvel fysisk som teknisk.

Vi skaber merværdi før, under og efter projektforløbet ved et dybt kendskab til proces og controlling.

Founder Ginette K. Beeck Arkitekt maa, Byggeøkonom samt Erhvervsmægler

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27

Vi tænker bæredygtigt – FN 17 verdensmål og DGNB certificering – samt cirkulær nedrivning hvor dette er muligt og giver mening - genbrug af materialer kan give værdi. Bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet forstås som to sider af samme sag – æstetik og komposition er nødvendige for at bygge for fremtiden – og ikke kun for morgendagen. Tidsløst over trendy – gerne different - but not strange.

Ginette K. Beeck - Arkitekt & Byggeøkonom