04.

Fredede / historiske bygninger - restaurering af kulturarven

Håndtering af historiske eller bevaringsværdige bygninger kræver ikke kun kendskab til de originale og historiske fremstillingsmåder og material-sammensætninger – men også dybdegående kendskab til kunst- og stilhistorie.

Endvidere stilles der krav til samarbejde med myndigheder som SLKS (Slots og Kulturstyrelsen), Brandmyndigheder og de almindelige bygge-myndigheder – da de gældende bygningskrav ikke uden videre kan implementeres i historiske bygninger.

Der skal tænkes kreativt for at bevare de historiske træk og alligevel have brandmeldere – temperaturstyring og overvågning eller gate controlling – uden at disse objekter vækker anakronsitisk opsigt.

At planlægge renoveringsprocesser af fredede ejendomme kræver yderst robust tidsplanlægning der tager højde for udførelse af prøver – kontrol inspektion af de implicerede myndigheder – risiko for nye fund, der kræver research og udsættelse af tidsplan.

Det er fredningslovens hensigt at de historiske bygninger skal leve i en nutidig kontekst – derfor er det vigtigt at få et arkitektonisk kvalitativt indspil til hvordan ændringer kan udføres uden at at vanrøgte kulturarven.

På grund af de mange historiske og fredede bygninger vi har håndteret i tidens løb, har vi den fornødne erfaring med styring af historiske bygningsprojekter og bearbejdning af disse til fremtidens brugere.

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27