02.

Bygherresparring – second opinion

Bygherrerådgivning er alt fra sparring og coaching af bygherrer som er ”havnet” i store engangs- projekter – til bygherrer i gentagne byggeprocesser med behov for systematisk eftersyn og kontrol af byggeproces fra ide til program – bruger inddragelse – dispositions forslag – businesscase – hovedprojekt – lokalplaner – by udvikling – myndighedsprojekt – detailprojekt – udbud – risiko vurdering – kontrakt forhandling – byggeledelse – overdragelse og 1 & 5 års gennemgange.

Nogle gange går det ikke helt som det skal og projekter kører af sporet. Der er mange entrepriser og interessenter i spil og et utal af detaljer og dermed risiko for fejl og tvister. Det er dyrt og forsinkende – så derfor skal projektet hurtigt rettes ind – og på sporet igen. Det kan en udefrakommende ofte bedre hjælpe til med – end de involverede i sagen – her er vi klar som bygherrens second opinion og til at træde ind i en dialog med parterne. Positiv dialog er forudsætningen for succes.

Hvis der er tegn på at det skrider er det vigtigt at reagere tidligt – kun derved sikres bevisbyrden hvis det skulle komme så vidt. Især nye aftaler i forhold til det oprindeligt aftalte, kan volde vanskeligheder, og skal gøres tydelige mht følgevirkninger og nødvendig planlægning.

Bygherrerådgiveren yder investor rådgivning såsom potentiale og tilstandsvurdering. Vi har håndteret forureningssager (§8 sager) og stået for land search og jordscreeninger. Endvidere har vi erfaring med lokalplan processer og offentligheds høringer. Det er vigtigt at vurdere og kontrollere en lokalplans realiserbarhed – uagtet at denne eventuelt foreligger.

Vi har erfaring med at udvikle bygge-templates for forskellige bygningstyper – til implementering nationalt eller internationalt – og har erfaring med internationale kontrakter og byggeri i mange lande og kulturzoner. Se fane om internationale projekter.
Vi kan påtage os processtyring og sikre fremdrift, projekt økonomi og byggeledelse som supplement til smalle bygherreorganisationer. Vi er Prince2 certificerede og har erfaring fra et stort antal store projekter. Vi kender til bæredygtighedsstandarder og cirkulær nedrivning (se Værdibygs vejledning, som vi har kommenteret på) og alternative energi-tiltag – så FN17 mål derved kan konkretiseres i forhold til din ambition som bygherre.

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27