09.

Bæredygtighed – FN 17 mål og cirkulær nedrivning

CSR og mål for bæredygtighed skal defineres i ethvert projekt.

Skal bygningen bæredygtigheds certificeres (LEED – BREEAM – DGNB eller andre) skal CO2 aftryk for bygningens opførelse beregnes. Nogle af de punkter som FN17 verdensmål opslister er : ordentlig tilrettelægning af arbejdsprocesser og vilkår – fremme af bæredygtighed i by- dannelser og produktion – robust infrastruktur – bekæmpelse af tab af biodiversitet ved bæredygtig brug af jordens ressourcer – hurtig omstilling for reduktion af klimaforandringer se evt FN17 Verdensmålene her https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Det er et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning årligt. Mindre kendt er det, at 28 procent af den udledning stammer fra bygningsdriften, for eksempel energiforbrug til varme, køling og lys. Og nærmest overset er det, at de resterende 11 procent kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer (kilde: Rambøll). Danmark ligger lidt lavere.

Bygningens varmetab skal indgå i beregning af bygningens fremtidige driftregnskab, som der aktivt fokuseres på i planlægningen af byggeri af hensyn til total-økonomi – dvs bygningens anlægs-pris og driftregnskab. Rentable energi tiltag bør indeholdes i byggeprojekt og dets totale anlægssum. At ændre på tilbagebetalingstid kan ændre på grønne tiltags berettigelse – der kan være CSR-mæssige eller et politiske overvejelser i dette for nogle bygherrer.

Skal bygningen eller dele af bygningen nedrives / ombygges – bør cirkulær nedrivning overvejes. Med cirkulær nedrivning skabes værdi af de store affaldsmængder, gennem kortlægning af de eksisterende bygninger/ materialer – nedtagning og kontrol for farlige stoffer – rensning for genbrug – eller direkte genbrug 1:1 af hele del-elementer. I den forbindelse skal det vurderes om bygherren selv kan anvende de nedtagne materialer – eller om der kendes en markeds-aktør der kan genbruge materialerne. Dette scenarie bør indgå i business-casen. Der henvises til Værdibygs vejledning, som vi har kommenteret på, om emnet : https://vaerdibyg.dk/vejledning/cirkulaer-nedrivning/

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27