08.

Risikoworkshops og sikkerhedsprofil

Sikkerhedsprofil skal fastlægges fra start – og der tages højde for denne i businesscasen.

Er det økonomi eller tid der er væsentligst i projektet ? Måske skal projektet være færdig på en bestemt dato – og her må der regnes baglæns, risiko afdækkes og planlægges med passende slæk så man lander on time. Eller er det sikkerhed – forstået som IT sikkerhed – at der ikke lockes på systemet og efterlades trackere efter arbejdets udførelse ?

Eller er det vigtigt at uønskede ikke får uhindret adgang til steder, de ikke er ønskede, i forbindelse med ombygning og renovering mens driften holdes i gang ( virksomheds spionage eller immaterielle aktiver) ? Eller er det sikkerhed af gods hvor hegn, overvågning og sikring mod ”ramparting” (rambuk-indbrud) ? Der skal tages stilling til byggeplads sikring – sikring af låsesystemer – hvem skal have adgang til hvilke områder i bygningen. Fysisk sikring af ikke-lagerbygninger defineres på plan-niveau og etage-niveau.

De områder der typisk giver anledning til risici er : myndighedskrav – miljøforhold – tid – økonomi – kvalitet – arbejdsmiljø – samarbejde. Der gennemføres risikoworkshops løbende – særligt med henblik på indentificering og minimering af risici vedrørende tid og økonomi. Særlige leverancer kan skabe risiko-faktorer og særlige leverancer eller processer der ligger på den ”kritiske” vej skal detail planlægges.

Risikoworkshops udføres i plenum så flest mulige får indblik i planens gennemførelse og giver deres imput til risici-faktorer og deres løsning. Der udarbejdes en risiko-log og risiko-matrix der viser rød-gul-grøn sandsynlighed for risici og giver overblik.

Risikostyring kan også bruges til bruger-inddragelse.

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27