10.

Byggeledelse og sikkerhedskoordination

Sikkerhedsprofil skal fastlægges fra start – og der tages højde for denne i businesscasen.

Byggeledelse

Vi har erfaring med byggeledelse herunder vinterbyggeri og det er vigtigt at inddrage de erfaring med byggeledelse allerede tidligt i processen så planlægning af byggeriet er indtænkt allerede i projekteringen og planlægningen. Det sikrer klare grænseflader mellem entrepriserne og klarere udbud og kontrakt grundlag.

Byggeledelsen håndterer de daglige udfordringer mellem mange fag på en plads og sikrer at arbejdet bliver udført forsvarligt og sikkerhedsmæssigt korrekt. Den er synligt tilstede og via byggemøder, fagmøder, byggepladsmøder og koordineringsmøder får denne (vi) byggeprojekter ført sikkert i mål til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

Som bygherrens tredje øje og repræsentant varetager vi bygherrens interesser overfor entreprenører og rådgivere. Fokus er bygbarhed. Økonomi håndteres løbende på økonomimøder hvor krav forhandles og dokumentation kontrolleres for tillægs og fradrag i entreprisesummen. Vi tilsikrer at de involverede fagtilsyn fremlægger ordentlige tidsplaner og tilsynet følger undervejs i processen at der leveres aftalt kvalitet og betids.
Hovedtidsplan, rullende fremdriftsplaner og planlægning af processer bliver løbende gennemgået på de ugentlige tidsplan møder.
Vi gennemfører opstartsmøder, projektgennemgangsmøder samt fagmøder – så proces og produktion forløber koordineret. Økonomi og fremdrift fremlægges regelmæssigt for bygherre.

Sikkert arbejdsmiljø

Vi tager arbejdsmiljø alvorligt – og er cerificerede arbejdsmiljørådgivere. Vores fokus på sikkerhed skal få tæt-på-hændelser og arbejdsulykker mitigeret. Bygherren kan ikke fralægge sit ansvar men vi kan hjælpe bygherren med de krav der stilles til indretning af en byggeplads og tilsikre at bygherren ikke ifaldes ansvar og bøde.

Vi har en proaktiv tilgang så ulykker forudses før de sker – og gør noget ved problemet. Det er ikke gjort med ”hånd – fod og knælister” – der skal dialog, synlighed og nudging til at få det til at ske og oprydning er en stor del af sikkerheden.

På det seneste har vi set en Covid epidemi, der stiller ekstra krav til renholdelse i skurvogne – krav om personlig hygiejne – krav til materiel håndtering – krav om planlægning af folk spredt på pladsen – noget af dette vil nok blive til nye normer, da sygdoms-spredning på pladserne er uønskede og da vi har set flere pandemier de sidste 30 år end nogensinde tidligere – som følge af at vi er blevet globale – også på byggepladser som følge af internationale udbud.

få den bedste

sparring

Med vores fagspecialisters erfaring kan vi håndtere alt fra nybyggeri kontor og boliger, fredede og bevaringsværdige bygninger, renovering og ombygning samt logistik projekter. Vores vigtigste funktion er at skærme dig som bygherre og give dig professionel sparring.

Vi har erfaring med offentlige projekter og EU-udbud og totalentrepriseprojekter.

Vores kompetencer er: 

  • Bygherrerådgivning
  • Projektudvikling
  • Proces facilitering og brugerinvolvering
  • Byggeledelse
  • Udvikling af skalerbare templates samt international implementering.
Bygherrerådgiveren Billede-27