RÅDGIVNING
MED VÆRDI

Merværdi skabes ved at komme rigtigt fra start – det er her dette ”ekstra” kan skabes – det er her i de indledende faser at fundamentet for hele den senere proces grundlægges ! Her har arkitektonisk kvalitet og æstetik et åbent vindue.
Efterfulgt af et gennemarbejdet program – en kontrolsikret businesscase og en optimeret procesplan skabes grundlaget for succes – bygninger med det ”ekstra”, som mange vil løbe langt efter !

Afspil video

MERE END 35 års erfaring

Udvalgte

cases

De udvalgte cases viser dyb viden – stor bredde. De spænder fra store komplekse logistik projekter og hovedkvarterer, nybyggeri for repræsentation, boliger for ældre i den almennyttige sektor og mange fredede bygningers ombygning og renovering – herunder Danmarks Nationalbank.

Mckinsey & Company

vi hjælper dig igennem - hele vejen

Bygherrerådgiveren Billede-24

Vi motiveres af at

skabe værdi

Værdi skabes gennem de rette og holdbare valg af materialer – værdi skabes gennem proces optimering – værdi skabes ved at få flest kvadratmetre for pengene og dertil kloge kvadratmetre – værdi er at spare bygherren for ærgrelser og bekymringer – værdi skabes gennem sparring med bygherre så denne opnår arkitektonisk kvalitet og æstetisk helhed der giver merværdi rent vurderingsmæssigt og genudlejningsmæssigt – og værdi er håndtering af konflikter undervejs og skabelse af fremdrift og endelig skabes værdi ved stram styring af kontrakter og økonomi frem til on-time aflevering med forudgående formance tests. Værdi er at levere 35 års erfaring og ved at gå dedikeret ind i de projekter der tages ind. Værdi er kort sagt at skabe resultatere.

Bygherrerådgiveren Billede-15

Mere end

35 års erfaring

Bygherrerådgiveren Billede-48
Afspil video
Afspil video

Det skal du være opmærksom på

Afspil video

Jeg fører dit projekt i mål

Afspil video

Om business cases

Afspil video

Få en skalérbar model

Afspil video

Kompetencer om logistik

Afspil video

Et supplement til din organisation

Den rette

Strategi

Vi vil forfølge jeres værdier og valg og omsætte det til den rette strategi med hensyn til udbud og kontrahering – tidsplanlægning – risikovurdering og risiko mitigering – samt proces og byggeledelse – og endelig aflevering med forudgående performance tests. Det skal være en fantastisk oplevelse at være bygherre !

Bygherrerådgiveren Billede-37
Bygherrerådgiveren Billede-9

Tagkontakt